• Duševní choroby

  Obrázek - Deprimovaný muž na lavičce

  Deprimovaný muž na lavičce

  Duševní choroby – Popis z pohledu moderní/ západní medicíny

  Neuróza

  Neuróza je funkční duševní poruchou bez klinického nálezu na mozku tzn. jedná se o poruchu osobnosti bez organické léze. V případě neurózy si je postižený svých obtíží vědom. Rozlišujeme následující druhy neuróz:

  • hysterickou
  • obsedantní
  • anxiózní (úzkostnou)
  • fobickou
  • akutní
  • neurastenii
  • psychoneurózu

  Psychóza

  je těžká duševní nemoc. Na rozdíl od neurózy si není postižený svých obtíží vědom a je přesvědčen, že problémem jsou ti druzí, kteří mu neustále vytvářejí těžkosti. Nemocný ztrácí kontakt se realitou, kterou jinak vnímá, jinak ji hodnotí, a jinak se proto chová. Tato ztráta kontaktu souvisí s halucinacemi a bludy, pod jejichž vlivem se nemocný může dopouštět pro okolí zcela nepochopitelných činů. Psychotikovi, který se však nepovažuje za duševně nemocného nemá „náhled“, připadají zcela v souladu s jeho vnímáním světa. Příčina psychózy je většinou neznámá, zřejmě spočívá v odchylných biochemických pochodech v mozku, poruše neurotransmiterů apod. „vnitřní“, endogenní psychóza. V některých případech může být psychóza vyprovokována chemickými látkami, např. drogami toxická p., nebo způsobena jiným známým onemocněním mozku. Průběh endogenní p. je chronický, někdy se střídají období s různě rozvinutými příznaky.

  Rozlišujeme následující druhy psychóz:

  • Bipolární afektivní porucha čili maniodepresivní psychóza
  • Schizofrenie
  • Paranoia

  Duševní choroby – Psychosomatický popis

  Jedná se příliš široké téma, které je nutné analyzovat vždy individuálně.

  Lidská bytost postižena duševní chorobou by si měla položit následující otázky:

  Jedná se příliš široké téma, které je nutné analyzovat vždy individuálně.

  You have Successfully Subscribed!


  Doporučené čerstvé ovocné a zeleninové šťávy

  Skleničky s ovocnými a zeleninovými šťávami Důvodem účinnosti čerstvě vymačkaných šťáv je vysoký obsah pro život nezbytných látek, kterými jsou zejména: vitamíny, minerály a hlavně enzymy. Enzymy jsou citlivé na teplotu vyšší než 45 °C a při teplotě 54 °C většina z nich zaniká. Z tohoto důvodu je není možné přijmout v jakékoli stravě, která byla tepelně upravena nad tuto hranici. Konzumací tohoto potravinového doplňku se riziku zániku enzymů úplně vyhneme. Účinnost šťáv je umocněna faktem, že k jejich trávení dochází řádově rychleji než je tomu u pevné (tuhé) stravy. Efektivita trávení ovoce a zeleniny v pevném stavu je 17 % a trávení trvá 3-5 hodin. Odstraněním vlákniny a vypitím šťávy zvýšíme efektivitu trávení na 68 % a dobu trávení zkrátíme na 10-15 minut. Jinými slovy to znamená, že ze šťávy získáte až 68 % vitamínů, zatímco z celých plodů jen 17 %.

  Obecná doporučení ke konzumaci šťáv:

  1. Při výběru konkrétní šťávy je nutné vzít v úvahu případné alergie konzumenta stejně jako neslučitelnost dílčích ingrediencí s jakoukoli jinou terapií tzn. například s užívanými léky
  2. Ideální je konzumovat čerstvě  vymačkané šťávy - tzn. do 15 min. od odšťavnění
  3. Doporučuji používat k výrobě šťáv ovoce a zeleninu v BIO kvalitě
  4. Pro přípravu šťávy doporučuji využít  pomaloběžný šnekový odšťavňovač. Je samozřejmě možné použít i odstředivý - v takové případě je však žádoucí zvýšit doporučené množství ingrediencí o 50%.
  5. Doporučené celkové denní množství ovocných a zeleninových šťáv je 1- 1,5 l
  6. Odstup o příjmu jiných potravin:
  • minimální odstup konzumace šťávy po jídle je 1 hod.
  • minimální odstup konzumace šťávy před jídlem je 30 min.

  Množství  ingrediencí na níže uvedených kartičkách odpovídá přípravě 1 porce šťávy - výsledné množství šťávy je pak přibližně 3 dcl (záleží samozřejmě na výtěžnosti konkrétních ingrediencí).

   

  karotkakarotka 500g
  karotka + celerkarotka 300g
  celer 200g
  karotka + červená řepa + okurkakarotka 300g
  červená řepa 100g
  okurka 100g
  karotka + hlávkový salátkarotka 350g
  hlávkový salát 150g
  karotka + špenátkarotka 300g
  špenát 200g

  O autorovi

  Radek Moravec

  Poradce, terapeut a léčitel celostní medicíny. V rámci své praxe využívá účinků Autopatie, Detoxikace organismu a Dietetiky. Své poradny má v Praze a Běšinech (okres Klatovy).