• Bolesti zad

  Obrázek - bolesti zad
  Bolesti zad

  Bolesti zad – Psychosomatický popis

  Záda a páteř reprezentují:

  •  ochranu,
  • podporu a oporu,
  • ale také naše vystupování v životě.

  Rozlišujeme 5 úseků páteře a s nimi související psychosomatické příčiny:

  1. Krční obratle – oblast myšlení
  2. Hrudní obratle – oblast citové podpory
  3. Bederní obratle – oblast základních potřeb
  4. Křížové obratle – oblast sexu
  5. Obratle kostrče – oblast přežití

  A nyní k jednotlivým oblastem detailněji:

  1. Krční obratle – oblast myšlení

  Celkově se jedná o oblast, kudy procházejí myšlenky, schopnost vidět několik aspektů jedné situace (otáčení hlavou), schopnost dokazovat pokoru a schopnost přemýšlet o své vlastní motivaci (sklánět hlavu).

  Artróza krčních obratlů:

  Lidská bytost trpící artrózou krčních obratlů by si měla položit následující otázky:

  1. Netrpěl/a jsem dlouhá léta pocity méněcennosti?
  2. Necítil/a jsem se nesvůj / nesvá, protože jsem se nedokázala rozhodnout?

  Bolesti v horních krčních obratlích – (C1 – C3)

  Bolesti v této oblasti se mohou týkat našeho nízkého intelektuálního sebehodnocení, strachu z neznáma či obavy, že si špatně vybereme.

  Lidská bytost trpící bolestmi v oblasti obratlů C1 – C3 by si měla položit následující otázky:

  1. Nepokládám se za neschopného a méně inteligentního než jsou ostatní?
  2. Nebojím se, že se nerozhodnu nebo nevyberu správně?
  3. Co mám podniknout nebo s čím, co je mi cizí, mám experimentovat?

  Bolesti ve spodních krčních obratlích – (C4 – C7)

  Tyto bolesti jsou nejčastěji spojeny s emocemi souvisejícími s ponížením.

  Lidská bytost trpící bolestmi v oblasti obratlů C4 – C7 by si měla položit následující otázky:

  1. Neprožil/a jsem nějakou hanbu, ponížení nebo porážku?
  2. Nemám strach podívat se sám/a na sebe?
  3. Na co se nechci dívat?
  4. Nepochybuji o svých profesionálních schopnostech?
  5. Nemám strach, že nezvládnu odpovědnost, kterou mi nabízejí?

  2. Hrudní obratle – oblast citové opory

  Bolest mezi lopatkami

  Souvisí s přemírou práce, kterou vynakládáme, abychom byli oblíbení, uznávaní, popř. abychom se necítili provinile pokud máme více než ostatní.

  Lidská bytost trpící bolestmi zad mezi lopatkami by si měla položit následující otázky:

  1. Nemám sklon nakládat si příliš mnoho na záda?
  2. Proč si nakládám tolik práce?

  Bolest na úrovni trapézového svalu

  Může být výsledkem naší neschopnosti sdělovat druhým své potřeby nebo odmítnutí z obavy z jejich reakce. Proto si nakládáme další břemena, místo abychom řekli, co chceme, nebo požádali o pomoc.

  Lidská bytost trpící bolestmi zad v oblasti  trapézového svalu by si měla položit následující otázky:

  1. Co na sebe všechno beru, jen abych měl/a klid v rodině nebo v práci?
  2. Nemám tendenci si říkat: „Radši to udělám sám/a, než abych se s někým dohadoval/a“?
  3. Nemám strach, že nebudu oblíbený/á, když řeknu, co potřebuji, nebo něco odmítnu?

  Bolest na úrovni pátého hrudního obratle

  Bývá často spojena s pocitem bezmoci, když naši blízcí trpí nebo jsou v nouzi. Popřípadě s pocitem viny, že jsme někomu ze svých blízkých způsobili hoře.

  Lidská bytost trpící bolestmi zad na úrovni pátého krčního obratle by si měla položit následující otázky:

  1. Neprožívám trápení nebo tíseň někoho blízkého (otce, matky, partnera, dítěte atd.)?

  Bolest na úrovni sedmého hrudního obratle (srdeční čakra)

  velmi často vyjadřuje nedostatek citové podpory, samotu (stesk) nebo neschopnost sdělovat své pocity. Člověk se cítí zneuznaný, bez citové podpory a může se velice bát, že zůstane opuštěný.

  Lidská bytost trpící bolestmi zad na úrovni sedmého krčního obratle by si měla položit následující otázky:

  1. Necítím se sám/ sama, nepochopený/á nebo opuštěný někým od koho čekám lásku?
  2. Není můj partner neschopný mně naslouchat a vyjít vstříc mé potřebě něhy?
  3. Nebojím se, že budu opuštěn/a?

  3. Bederní obratle – oblast základních potřeb

  Tato oblast souvisí s finanční oporou, s materiálním zabezpečením.

  Lidská bytost trpící bolestmi zad na úrovni bederních obratlů by si měla položit následující otázky:

  1. Nejsem nervózní ze své finanční situace?
  2. Nemám strach z nějaké změny, která má souvislost s vyšší finanční náročností?
  3. Nemám partnerské konflikty kvůli penězům?

  4. Křížové obratle – oblast sexu

  Právě v oblasti sakrálního centra, jež se nachází mezi podbřiškem a pupkem, je soustředěna nejsilnější energie našeho těla. Potíže postihující tuto oblast bývají nejčastěji spojeny s pocity sexuální nedostatečnosti.

  5. Obratle kostrče – oblast přežití

  Bolest v kostrči souvisí nejčastěji se strachem, že nebudeme moci uniknout, nebo s hněvem, že jsme proti své vůli v situaci, kdy nám jde o život.

  Lidská bytost trpící bolestmi zad na úrovni kostrče by si měla položit následující otázky:

  1. Jaké jméno nebo situaci bych mohl/a spojit se svou bolestí?

  You have Successfully Subscribed!


  Doporučené čerstvé ovocné a zeleninové šťávy

  Skleničky s ovocnými a zeleninovými šťávami Důvodem účinnosti čerstvě vymačkaných šťáv je vysoký obsah pro život nezbytných látek, kterými jsou zejména: vitamíny, minerály a hlavně enzymy. Enzymy jsou citlivé na teplotu vyšší než 45 °C a při teplotě 54 °C většina z nich zaniká. Z tohoto důvodu je není možné přijmout v jakékoli stravě, která byla tepelně upravena nad tuto hranici. Konzumací tohoto potravinového doplňku se riziku zániku enzymů úplně vyhneme. Účinnost šťáv je umocněna faktem, že k jejich trávení dochází řádově rychleji než je tomu u pevné (tuhé) stravy. Efektivita trávení ovoce a zeleniny v pevném stavu je 17 % a trávení trvá 3-5 hodin. Odstraněním vlákniny a vypitím šťávy zvýšíme efektivitu trávení na 68 % a dobu trávení zkrátíme na 10-15 minut. Jinými slovy to znamená, že ze šťávy získáte až 68 % vitamínů, zatímco z celých plodů jen 17 %.

  Obecná doporučení ke konzumaci šťáv:

  1. Při výběru konkrétní šťávy je nutné vzít v úvahu případné alergie konzumenta stejně jako neslučitelnost dílčích ingrediencí s jakoukoli jinou terapií tzn. například s užívanými léky
  2. Ideální je konzumovat čerstvě  vymačkané šťávy - tzn. do 15 min. od odšťavnění
  3. Doporučuji používat k výrobě šťáv ovoce a zeleninu v BIO kvalitě
  4. Pro přípravu šťávy doporučuji využít  pomaloběžný šnekový odšťavňovač. Je samozřejmě možné použít i odstředivý - v takové případě je však žádoucí zvýšit doporučené množství ingrediencí o 50%.
  5. Doporučené celkové denní množství ovocných a zeleninových šťáv je 1- 1,5 l
  6. Odstup o příjmu jiných potravin:
  • minimální odstup konzumace šťávy po jídle je 1 hod.
  • minimální odstup konzumace šťávy před jídlem je 30 min.

  Množství  ingrediencí na níže uvedených kartičkách odpovídá přípravě 1 porce šťávy - výsledné množství šťávy je pak přibližně 3 dcl (záleží samozřejmě na výtěžnosti konkrétních ingrediencí).

   

  karotkakarotka 500g
  karotka + celer + petržel + špenátkarotka 320g
  celer 20g
  petrřel 60g
  špenát 100g
  karotka + červená řepa + okurkakarotka 300g
  červená řepa 100g
  okurka 100g
  karotka + špenátkarotka 300g
  špenát 200g

  O autorovi

  Radek Moravec

  Poradce, terapeut a léčitel celostní medicíny. V rámci své praxe využívá účinků Autopatie, Detoxikace organismu a Dietetiky. Své poradny má v Praze a Běšinech (okres Klatovy).