Terapeutické metody

 • Domů
 • /
 • Terapeutické metody

Proč právě Křižovatky Zdraví?

V každém okamžiku stojíme na pomyslné křižovatce. Zde volíme, zda náš další krok povede zpět ke zdraví, či zda se zdraví budeme i nadále vzdalovat. Mojí úlohou je být dobrým průvodcem na cestě ke zdraví každého klienta, který navštíví mou poradnu.

Celostní medicína


Při své praxi vycházím ze dvou principů a aplikuji pět terapeutických metod.

 Principy:

 1. Celostní princip
 2. Princip samoléčebné schopnosti organismu

Celostní princip

Tento princip vychází ze základního předpokladu, že na lidskou bytost není možné pohlížet jako na souhrn jednotlivých (do určité míry izolovaných) orgánů a orgánových skupin, jak je tomu bohužel v mnohých případech léčených za pomoci moderní medicíny. Celostní v tomto významu znamená pohlížet na lidskou bytost jako na souhrn několika vzájemně propojených úrovní:

 • úroveň fyzického těla,
 • energetická úroveň,
 • úroveň psychická (mysl, vědomí a nevědomí),
 • úroveň duchovní.

Detailněji jsem svůj pohled na celostní léčbu ve vztahu k léčbě symptomatické popsal v tomto článku.

Princip samoléčebné schopnosti organismu:

Lidský organismus je systém, jenž se dokáže obnovit/uzdravit sám. Stačí, když mu k tomu vytvoříme odpovídající podmínky tzn.:

 • očistíme jej,
 • správně jej vyživujeme,  a
 • harmonizujeme jej.

Je nutné mít na paměti, že pokud se nenaučíme svůj organismus pravidelně očišťovat, správně se stravovat a žít v harmonii jak sami se sebou tak i s  přírodou, ztracené zdraví nám nikdo nevrátí.


 Terapeutické metody

V rámci své praxe používám následující terapeutické metody:

Konkrétní metodu popř. kombinaci více metod volíme s klientem na základě identifikovaných obtíží, cílů a možností.


Jaké obtíže v rámci své praxe řeším?

Zabývám se prakticky veškerými zdravotními obtížemi zejména chronického typu. Pro lepší představu uvádím několik konkrétních oblastí, s nimiž se při své praxi setkávám:

 • atopický ekzém,
 • alergie,
 • migrény,
 • bolesti kloubů a zad,
 • deprese, úzkost a strach,
 • nespavost,
 • autoimunitní nemoci,
 • sklon k opakovaným infekčním onemocněním,
 • poruchy štítné žlázy,
 • cukrovka,
 • astma,
 • autismus,
 • chronická únava,
 • chronický zánět střev,
 • poúrazové a pooperační stavy

a mnoho dalších dlouhodobých či opakovaných problémů těla a mysli.


Průběh úvodního sezení

 • V rámci úvodního setkání zmapujeme formou rozhovoru Váš aktuální stav.
 • Pomocí přístrojů OBERON a DINAMIKA zjistíme Vaší aktuální energetickou kondici.
 • Na základě zjištěných informací Vám doporučím některou z terapeutických metod popř.  jejich kombinaci.
 • Na závěr se dohodneme na termínu kontrolního setkání, bude-li nutné.
 • Délka úvodního setkání je většinou 1,5 hod.
 • Mezi úvodním a kontrolním setkáním budete aplikovat dohodnuté postupy dle zvolené terapeutické metody.
 • Délka kontrolního setkání se pohybuje mezi 30-60 minutami a je možné jej uskutečnit jak formou osobního setkání tak formou Skype rozhovoru.

Domluvit si schůzku a využít sílu alternativní medicíny.