Detoxikace organismu

 • Domů
 • /
 • Detoxikace organismu

detoxikace organismu - zelené potraviny

Co je Detoxikace organismu?

Nejprve je nutné osvětlit pojem toxin, jeho vliv a cestu do lidského organismu.

V dnešním moderním světě jsme vystaveni nadměrnému množství vnějších negativních vlivů- toxických látek. Vniknutí těchto látek do organismu (intoxikace) má za následek narušení přirozené harmonie/ rovnováhy a tím vznik zdravotních obtíží. Vnější toxické látky jsou součástí naší stravy, tekutin, které pijeme, a vzduchu, který dýcháme.

Mezi hlavní toxické látky patří:

 • Jedovaté kovy – například rtuť, olovo, cín, nikl, kadmium atd.
 • Radioaktivní látky
 • Chemické látky
 • Automobilové zplodiny
 • Léky – především antibiotika
 • Přidané látky v potravinářství – konzervační činidla, stabilizátory, emulgátory, dochucovadla, barviva
 • Očkovací látky

Dále je náš organismus neustále vystaven všudypřítomným:

 • Mikroorganismům
 • Bakteriím
 • Virům
 • Plísním
 • Parazitům

Náš organismus je dokonale vybaven na jejich likvidaci a to pomocí imunitního systému. Jestliže však množství toxinů přesáhne jeho možnosti, dojde v různých tkáních k jejich hromadění, což následně způsobí vznik zdravotních obtíží.

Z výše uvedeného plyne, že Detoxikace je opačným procesem k procesu intoxikace tzn., že Detoxikace organismu je systém očistných procedur, jejichž cílem je pomoci tělu zbavit se nahromaděných škodlivin a obnovit životní energii a rovnováhu. Důsledkem obnovené energie/ rovnováhy je pak nastartování samoléčebných procesů v organismu, které velmi často vedou k úplnému odstranění dlouhotrvajících či chronických zdravotních obtíží popř. k podpoře léčebných procesů iniciovaných jinými léčebnými procedurami.


Jak Detoxikace organismu funguje?

Při jakékoli detoxikační proceduře jsou podporovány přirozené detoxikační procesy našeho těla. V praxi jsou tak využívány například tzv. drenáže jater, ledvin, plic, střev, žlučníku a podobně. Drenéže nejsou ničím jiným než podporou očistných procedur, které tyto orgány přirozeně zabezpečují.

Je nutné pamatovat na to, že úplná Detoxikace je proces postupný. Naše tělo také nebylo zaplaveno škodlivými toxickými látkami v jednom okamžiku. Z tohoto důvodu je nutné velmi obezřetně volit jednotlivé detoxikační kroky a to na základě konkrétního stavu klienta.


Při jakých obtížích Detoxikaci organismu doporučuji?

Detoxikaci je možné použít prakticky na veškeré zdravotní obtíže zejména chronického typu. Pro lepší představu uvádím několik oblastí, při nichž se Detoxikace osvědčila:

 • obezita
 • nespavost
 • migrény
 • bolesti kloubů
 • deprese, úzkost a strach
 • sklon k opakovaným infekčním onemocněním
 • poruchy štítné žlázy
 • cukrovka
 • astma
 • poúrazové a pooperační stavy

a mnoho dalších dlouhodobých či opakovaných problémů těla a mysli.


Jaké „nástroje“ při Detoxikaci organismu využívám?

 • Léčivé byliny
 • Speciální očištěné procedury – např. solné či olejové proplachy
 • Autopatii
 • Speciálním způsobem podané potraviny
 • Úpravu životosprávy
 • Změnu stravovacích návyků – úpravu jídelníčku – viz metoda Dietetika
 • Léčebné půsty

Jaké orgány jsou nejčastěji detoxikovány?

Detoxikovat je možné prakticky veškeré orgány a orgánové skupiny v lidském těle. Vzhledem k aktuálnímu životnímu stylu se však nejčastěji zabývám následujícími orgány a to v uvedeném pořadí:

 • tlusté střevo
 • játra
 • ledviny
 • plíce

Domluvit si schůzku a využít sílu alternativní medicíny.


Další terapeutické metody

V rámci své praxe používám i další terapeutické metody, které naleznete níže. Konkrétní metodu popř. kombinaci více metod volíme s klientem na základě identifikovaných obtíží, cílů a možností.