Dietetika – výživa organismu

 • Domů
 • /
 • Dietetika – výživa organismu

Dietetika_zdravá_stravaCo je Dietetika?

Dietetika je nauka o správné, vhodné výživě zdravých i nemocných. Dnes je pojem dietetika často poněkud zmatečně spojován s redukčními dietami různého druhu. Na druhé straně je však nutno zmínit, že při správně nastaveném individuálním stravovacím plánu, dojde k redukci tělesné hmotnosti a to až do té míry, kdy organismus dosáhne tzv. „své“ tzn. přirozené tělesné váhy. Redukce tělesné hmotnosti je však spíše vedlejším efektem celého procesu přechodu na přirozenou výživu.

Dietetikou je v pravém slova smyslu myšleno nastavení takového řádu v oblasti stravování a zároveň takové kvality potravin, aby při jejich konzumaci došlo k zásobení organismu látkami prospěšnými pro regeneraci a udržení těla i mysli v maximální možné kondici a to až do velmi pozdního věku. Jinak řečeno strava, kterou jíme, může působit na naše tělo stejně jako lék.

Staří Číňané rádi používali heslo:  „Ze tří desetin léčí lék, ze sedmi desetin správná životospráva.“


Proč se vůbec zabývat kvalitou výživy tzn. Dietetikou?

Dlouhou dobu jsme byli udržováni (a stále ještě částečně jsme) ve fikci, že jakožto zástupci civilizovaných národů vyživujeme naše organismy tím nejlepším možným způsobem. Opak je ovšem pravdou. Naše strava z nás pozvolna udělala pravý opak, tzn. národy podvyživené (nikoli ve významu hubené), neduživé, obézní a nezdravé. Toto se ukazuje na statistikách nemocnosti a stále více se vyskytujících civilizačních chorobách, se kterými se potkáváme dnes a denně v reálném životě. Již dávno jsme zapomněli na to, co znamená přirozená výživa. Pokud se touto cestou vydáme nabídne nám své úžasné dary, kterými jsou zejména:

 • schopnost organismu regenerovat,
 • snížit projevy stárnutí,
 • udržovat naše tělo i mysl v dobré kondici.

Co se rozumí pod slovním spojením „individuální stravovací plán“?

Individuální stravovací plán (dále jen ISP) spočívá jednoduše řečeno ve vytvoření jidelníčku pro konkrétního klienta obohaceného o další, z pohledu správných stravovacích návyků nezbytné, informace jako například:

 • způsob úpravy potraviny
 • množství
 • frekvence
 • začlenění do každodenních rituálů
 • apod.

Při jakých obtížích Dietetiku/změnu stravovacích návyků doporučuji?

Prakticky si nedokáži vybavit situaci, ve které bych změnu Dietetiky nedoporučil. Výjimkou jsou samozřejmě klienti, kteří již na tuto cestu nastoupili. Pro lepší představu uvádím několik oblastí při nichž se změna Dietetiky osvědčila:

 • atopický ekzém
 • alergie
 • migrény
 • bolesti kloubů a zad
 • deprese, úzkost a strach
 • nespavost
 • autoimunitní nemoci
 • sklon k opakovaným infekčním onemocněním
 • poruchy štítné žlázy
 • cukrovka
 • chronická únava
 • chronický zánět střev
 • poúrazové a pooperační stavy

a mnoha dalších dlouhodobých či opakovaných problémů těla a mysli.

Domluvit si schůzku a využít sílu alternativní medicíny.


Další terapeutické metody

V rámci své praxe používám i další terapeutické metody, které naleznete níže. Konkrétní metodu popř. kombinaci více metod volíme s klientem na základě identifikovaných obtíží, cílů a možností.