Přirozený životní styl

  • Domů
  • /
  • Přirozený životní styl

Přirozrný_životní_styl_řeka_Nový_Zéland

Co je Přirozený životní styl?

Veškeré události a situace, které se dějí ve vesmíru i na naší planetě, se řídí jednoduchými přírodními zákony. Moderní člověk se však pod tlakem společnosti velmi často snaží (většinou nevědomě) tyto zákony ignorovat. Důsledkem toho je však disharmonie mezi lidskou bytostí a přírodou. Tato disharmonie může vyústit jak v psychické, tak i ve fyzické obtíže. Přirozeným životním stylem nazývám právě takové lidské chování, které bere ony přírodní i vesmírné zákony v úvahu a využívá jejich sílu k dosažení našich cílů.

Zamysleme se nad jednoduchým příkladem. Sedlák nezačne orat své pole jenom proto, že má právě čas a odpočinutého koně, ale počká na správné roční období a počasí. Jak jednoduché až úsměvné, že? Ruku na srdce, chováme se takto v našich životech? Přemýšlíme nad tím, kdy je pro nás nejlepší jít si zacvičit, najíst se či jít spát nebo prostě tyto aktivity vykonáme, když na ně máme právě čas, popř. když už to nejde jinak?

Zjednodušeně řečeno cílem Přirozeného životního stylu je sladit biorytmus jednotlivce s biorytmem přírody.

Tuto metodu používám sice jako doplňkovou, nicméně z pohledu dopadu na lidské zdraví hraje velmi významnou roli.


Jak funguje přechod na Přirozený životní styl?

Je to jednoduché, ale není to snadné. V praxi to znamená, že se společně pokusíme najít cestu, jak oba biorytmy sladit a podpořit tak klientovy cíle s pomocí nevyčerpatelné síly přírody.

Domluvit si schůzku a využít sílu alternativní medicíny.


Další terapeutické metody

V rámci své praxe používám i další terapeutické metody, které naleznete níže. Konkrétní metodu popř. kombinaci více metod volíme s klientem na základě identifikovaných obtíží, cílů a možností.